วัดร่องป่าเปาสถานสงเคราะห์สุนัขเตรียมสร้างเตาเผาสุนัขแห่งแรก

แชร์ข่าวพะเยา

      วัดร่องป่าเปา (วัดบ้านปาน) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์สุนัขสายพันธุ์ แห่งเดียวในพะเยา ที่มีผู้นำมามอบให้อุปการะกว่า 60 ตัว เริ่มได้รับผลกระทบวอน งดรับบริจาคหรือมอบสุนัขในช่วงนี้ ขณะที่ทางวัดเตรียมจัดสร้างเตาเผาสุนัข-แมว แห่งแรกของจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่มีความรักสัตว์ในการที่จะนำสุนัข-แมว เข้าทำการเผา วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือบริจาคในการจัดสร้างเตาเผาดังกล่าว

     ผู้ดูแลวัดและเจ้าหน้าที่ของวัด นำผู้สื่อข่าวเข้าดูสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ ที่ทางวัดร่องป่าเปา ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ทำการ อนุเคราะห์และเลี้ยงไว้มากกว่า 60 ตัว 15 สายพันธุ์ หลังจากที่ทาง เจ้าของได้นำมามอบให้กับทางวัด ทำการเลี้ยงดูเนื่องจากเจ้าของไม่สามารถที่จะดูแลได้หรือติดขัดอะไรบางอย่าง ทางวัดจึงได้ทำการเลี้ยงไว้และจัดเป็นสถานที่สงเคราะห์สุนัขสายพันธุ์ รวมทั้งแมว ซึ่งเป็นแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา

     พระอาจารย์ไตรรัตน์ รัตนโชโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่องป่าเปา ระบุ ว่าสาเหตุที่วัดมีสุนัขหรือหมาหลากหลายสายพันธุ์ จำนวนมากนั้น เป็นเพราะว่าแต่เดิมนั้นพระอาจารย์ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่ วัดน้อยหลวงปู่เนียม ในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นวัดที่มีสุนัขและแมวเป็นจำนวนมาก รวมแล้วมากกว่า 100 ตัว จากการที่ได้มีญาติโยมเข้าทำการบนบานศาลกล่าว และถวายเป็นรูปปั้นของสุนัข เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามที่ขอ แต่ต่อมาก็มีผู้ที่เข้าบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ประสบผลสำเร็จรวดเร็วเร็วจึงนำสุนัขพันธุ์ต่างๆที่มีชีวิต มาถวายทางวัดจึงได้มีการรับเลี้ยงไว้ โดยมีพระอาจารย์เป็นผู้ดูแล ต่อมาพระอาจารย์ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดร่องป่าเปา จังหวัดพะเยา แห่งนี้ และมีญาติโยมที่ทราบข่าวก็ได้ติดตามนำสุนัขสายพันธุ์ดังกล่าวมาให้อุปการะ ประกอบที่พระอาจารย์เองเป็นผู้รักสัตว์อยู่แล้วจึงได้ทำการรับอุปการะไว้ ซึ่งขณะนี้ มีสุนัขจำนวน 15 สายพันธุ์ รวมแล้วมากกว่า 60 ตัว ที่ทางวัดทำการอนุเคราะห์อยู่  และในช่วงนี้เริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงขอที่จะงดรับสุนัขเข้ามาดูแล เพิ่มเนื่องจากทางวัดยังคงแบกรับภาระเรื่องของอาหารสำหรับสุนัข ที่ปัจจุบันมีผู้บริจาคน้อยและลดลงเป็นอย่างมาก จึงทำให้การเลี้ยงสุนัขดังกล่าวค่อนข้างที่จะลำบาก นอกจากนั้นขณะนี้ทางวัดยังได้เตรียมที่จะจัดสร้างเตาเผาสุนัข-แมว เพื่อสำหรับคนที่รักสัตว์อยากจะนำมาเผาหรือฌาปนกิจหมา-แมวก็สามารถที่จะมาใช้ได้ โดยขณะนี้เตาเผาได้รับการบริจาคจากบริษัทที่ทำการผลิตส่งมอบให้กับทางวัดแล้ว แต่ขณะนี้ยังขาดเพียงการสร้างฐานเตาเผา ซึ่งหากมีผู้ใจบุญที่จะร่วมบริจาคก็สามารถติดต่อได้ที่วัดร่องป่าเปา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 097-2154840 หรือหมายเลขบัญชีวัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 0143723836 บัญชีเพื่อ สุนัข  020308082856

    สัมภาษณ์…พระอาจารย์ไตรรัตน์ รัตนโชโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่องป่าเปา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา