จ.พะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แชร์ข่าวพะเยา

     จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  เราทำความดี  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดฯ และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เนื่องในวันเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.2563

     วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน  เราทำความดี  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ บริเวณอ่างเก็บน้ำตุ้มท่า  และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในวันเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองพะเยาจัดขึ้น ณ อ่างเก็บน้ำตุ้มท่า และวัดโสมนัสฯ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  โดยมีข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา