ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แชร์ข่าวพะเยา

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการในจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2563

      วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหารตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดพะเยา  ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์


แชร์ข่าวพะเยา