ทหารนำน้ำช่วยเหลือชาวบ้านได้รับผลกระทบขาดน้ำใช้

แชร์ข่าวพะเยา

    ทหารมณฑลหารบกที่ 34 พะเยา สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา นำน้ำเข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังได้รับผลกระทบเนื่องจากขาดน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้แหล่งน้ำต้นทุนแห้งและไม่สามารถสูบทำการผลิตประปาได้

   พันเอกประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยา นำรถบรรทุกน้ำทั้งของมณฑลทหารบกที่ 34  สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาและเทศบาลตำบลแม่กา เข้าทำการช่วยเหลือในการนำน้ำเข้าทำการเติมบริเวณแท้งค์น้ำของหมู่บ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จนส่งผลให้ขาดน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนเริ่มแห้งขอด จนไม่สามารถที่จะสูบนำไปใช้ได้และได้รับความเดือดร้อนหนัก

    โดยล่าสุดทางมณฑลหารบกที่34 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพะเยาและเทศบาลตำบลแม่กา  ได้เข้าทำการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยการนำน้ำเข้าทำการเติมและแจกจ่าย เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ โดย พันเอกประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34 ระบุว่า จากสถานการณ์ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการขาดน้ำอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ ทางจังหวัดได้มีการดำเนินการในเบื้องต้น ซึ่งขณะนี้ได้นำน้ำเข้าทำการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อน และในระยะยาวนั้นจะได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อให้มีพื้นที่กักเก็บเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการที่จะเข้าทำการช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นไปก่อนในช่วงนี้

   ขณะที่นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายก เทศมนตรีตำบลแม่กา ระบุว่า ในเบื้องต้นนี้จะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านกรณีเร่งด่วน โดยการนำรถบรรทุกน้ำ นำน้ำเข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวที่ประสบปัญหาในเรื่องของภาวะการขาดน้ำนั้นเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ไม่มีเลย เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ และ ในระยะยาวนั้นทางเทศบาลได้มีการตั้งงบประมาณ ในการที่จะขยายเขตการประปาให้กับชาวบ้านแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่รองบประมาณที่จะเข้ามาดำเนินการอยู่ ซึ่งหากว่างบประมาณมาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน


แชร์ข่าวพะเยา