มูลนิธิชัยพัฒนาฯมอบตู้ตรวจเชื้อเคลื่อนที่

แชร์ข่าวพะเยา

     มูลนิธิชัยพัฒนา มอบตู้ตรวจเชื้อผู้ป่วยเดินหายใจ เคลื่อนที่ ให้กับโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช หลังบริษัทเอกชนนำ นวตกรรมตู้ตรวจเชื้อที่เป็นของประเทศเกาหลี ที่ใช้เพื่อเป็นการป้องกันและตรวจไวรัสโควิด 19 ผลิตส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเลือกโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช เป็นจุดติดตั้งแห่งเดียวในประเทศไทย

พล.ต.จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยา ต้องเข้ารับมอบตู้ตรวจเชื้อผู้ป่วยเดินหายใจ เคลื่อนที่ หลังบริษัทคอมพีส เอสซีไอ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือประเทศเกาหลีใต้ ที่ผลิตเครื่องตรวจเชื้อที่ใช้เพื่อเป็นการป้องกันและตรวจไวรัสโควิด 19 ในประเทศเกาหลีทำการผลิตและส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเลือกโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช เป็นจุดติดตั้งแห่งเดียวในประเทศไทย

โดยนายลพ ปฏิมาพรเลิศ ตัวแทนบริษัทคอมพีส เอสซีไอ ระบุว่า เครื่องตรวจเชื้อดังกล่าวนั้นเป็นการผลิตของบริษัทเกาหลี คิยอน ที่เป็นผู้ผลิตตู้ตรวจเชื้อผู้ป่วยเดินหายใจ เคลื่อนที่ ที่ใช้สำหรับการตรวจหาเชื้อในประเทศเกาหลี ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการติดตั้งในประเทศเกาหลีทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดดังกล่าว บริษัทซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จึงได้ทำการผลิตตู้ดังกล่าวและส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิชัยพัฒนาก็ได้เลือกโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช เป็นจุดติดตั้งแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งตู้ดังกล่าวนั้นจะมีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อต่างๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และบุคคลากรทางแพทย์ก็จะได้ใช้งานอย่างสะดวก เนื่องจากที่ผ่านมาการตรวจหาเชื้อดังกล่าวนั้นแพทย์จะต้องสวมใส่ชุด PEE ที่มีปัญหาในเรื่องของขนาดของชุด แต่หากใช้เครื่องดังกล่าวแพทย์หรือผู้ตรวจสามารถที่จะ สวมใส่เพียงหน้ากากอนามัยและถุงมือก็สามารถที่จะลดการแพร่เชื้อได้


แชร์ข่าวพะเยา