ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 11 มิถุนายน 2563   นายกมล   เชียงวงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่าการชาดจังหวัดร่วมกันส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง ราคา  260,000 บาท  จากเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ให้กับทางโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้อง VIP โรงพยาบาลพะเยา

   โดยมี แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษรับมอบ  เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด 19  ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี และมีประสิทธิภาพ


แชร์ข่าวพะเยา