ท่องเที่ยวกว๊านพะเยาเริ่มคึกคักหลังมาตรการโควิด-19 ผ่อนคลาย

แชร์ข่าวพะเยา

บรรยากาศการท่องเที่ยวกว้านพะเยา เริ่มกลับมาคึกคัก หลังมาตรการโควิด-19  เริ่มผ่อนคลาย ซึ่งในวันหยุดนี้ มีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะที่ทัศนียภาพทิวทัศน์บริเวณกว๊านพะเยา มีความสวยงามมากในช่วงนี้ เนื่องจากสามารถมองเห็นทิวทัศน์บริเวณรอบกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจน

     นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เริ่มทยอยเข้าท่องเที่ยวบริเวณริมกว๊านพะเยากันอย่างคึกคัก ในช่วงวันหยุดนี้ หลังมาตรการโควิด-19 เริ่มมีการผ่อนคลาย จึงทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อที่จะสัมผัสอากาศที่รู้สึกเย็นสบายบริเวณกว๊านพะเยา ขณะที่ทิวทัศน์ในช่วงนี้บริเวณกว๊านพะเยา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงาม เนื่องจากทัศนวิสัยในช่วงนี้ จะมีสภาพอากาศที่สดใส จึงทำให้สีสันความสวยงามของกว๊านพะเยา มีสภาพที่สวยงามสบายตา และมองเห็นทัศนียภาพได้ไกลจนสุดสายตา จึงทำให้นักท่องเที่ยวมักนิยมมาพักผ่อนบริเวณริมกว๊านพะเยา เพื่อคลายความร้อนในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้น หลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา


แชร์ข่าวพะเยา