มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด- 19

แชร์ข่าวพะเยา

      มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ   มอบถุงยังชีพ พระราชทานจำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19  ในพื้นที่ จ.พะเยา

      วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้เป็นประธานมอบถุงยังชีพ พระราชทานจำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19  ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา  ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย  หมู่ที่ 18 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายอัครา  พรหมเผ่า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  ปลัดจังหวัดพะเยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในครั้งนี้

    ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ได้มอบ ถุงยังชีพพระราชทานอีกจำนวน 500 ชุดให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19  แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอภูซาง  ที่หอประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคม อ.ภูซาง จ.พะเยาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนด้วย


แชร์ข่าวพะเยา