สมรส-สมรัก

นางวรรณา– นายแพทย์อภิชาต ทีฆอริยภาคย์ และนางพวงเพชร–นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค เป็นเจ้าภาพงานมงคลสมรส นางสาวซันมา ทีฆอริยภาคย์- นายภูมิพัฒน์ รัตนภาค;วันที่8 กันยายน 2562 ณ.โรงแรม แชงกรี-ลา ถนน ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่