เปิดเทอมวันแรกคึกคักปฏิบัติตามมาตรฐานสาฯสุขป้องกันโควิดเข้ม

แชร์ข่าวพะเยา

         บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ในพื้นที่จังหวัดพะเยา สถานศึกษาหลายแห่งคึกคัก มีเด็กนักเรียนเดินทางเข้าเรียนหนังสือ ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ของสาธารณะสุข อย่างเข้มข้น โดยมีจุดคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนที่จะเดินทางมาโรงเรียน ก่อนเข้าโรงเรียน และห้องเรียน ทุกขั้นตอน โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.ในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

      คณะครูเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตั้ง ของโรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงสองหล้า และโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ ในพื้นที่ตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันทำการคัดกรองเด็กนักเรียน ที่เดินทางเข้าเรียนในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ ต่างใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะรองรับในเรื่องของการดำเนินการเปิดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสถานศึกษาทุกแห่งได้ดำเนินการที่จะทำการคัดกรองเด็กนักเรียนเริ่มตั้งแต่ก่อนเดินทางออกจากบ้าน โดยรถรับส่งนักเรียนจะมีการตรวจสแกนโดยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนที่จะเดินทางมาโรงเรียนและก่อนเข้าโรงเรียน ตลอดจนถึงเข้าชั้นเรียน ก็จะมีการคัดกรองกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

      นางสาวผลินนภา ใจสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ระบุว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนได้มีมาตรการอย่างเข้มข้นที่จะทำการคัดกรองนักเรียนที่จะเข้าเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การให้รถรับส่งนักเรียน ที่เดินทางไปรับส่งนักเรียนให้มี เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยให้วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ออกจากบ้าน นั่งรถมาโรงเรียนและพอมาถึงโรงเรียนก็จะทำการคัดกรอง มีจุดวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดจนถึงจุด ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ที่ได้ติดตั้งไว้ภายในด้านหน้าของโรงเรียน จากนั้นพอไปถึงห้องเรียนก็จะมีจุด ล้างมือแบบครบทุกห้อง ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณะสุขในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

      ขณะที่บรรยากาศเปิดเทอมในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก เด็กนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนต่างรู้สึกดีใจรวมทั้งเด็กนักเรียนบางคนที่ยังเป็นเด็กเล็ก ที่ต้องห่างจากอ้อมอกพ่อแม่บางรายก็ร้องไห้ระงม ซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกสำหรับปีนี้ที่แตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมา


แชร์ข่าวพะเยา