ทีโอที พะเยา ขยายเวลาจำหน่าย SIM NET

ทีโอที พะเยา ขยายเวลาจำหน่าย SIM NET ถึง 15 กรกฎาคม 2563