คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ออกตรวจสถานศึกษา จ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศ  การเปิดเทอมวันแรกของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา หลังจากที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการเปิดการเรียนการสอน ในวันนี้เป็นวันแรก  โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19  ทั้ง การตรวจวัดไข้ นักเรียนทุกคน  การสวมหน้ากากอนามัย  และเจลล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน รวมถึงมาตรการต่างๆ ทั้งการเว้นระยะห่างการนั่งเรียน การเรียนการสอนของบุคลกรทางการศึกษา และครูอาจารย์ ก็ได้มีการป้องกันอย่างเข้มงวด

      โดยในวันนี้ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ เพื่อรับฟัง และตรวจเยี่ยม การวางระบบการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19  หลังจากที่มีการเปิดเทอมในวันแรก วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

      โดยนายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้มีการวางมาตรการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โควิด 19 และมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อในกลุ่มนักเรียน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา

ครูอาจารย์ ซึ่งอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อย ก็ได้มีการแนะนำ โดยเฉพาะในเรื่องของรถรับส่งนักเรียน ซึ่งทางจังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  ได้ประสานไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัด ให้ทำการตรวจสอบ ดูแล และกำชับคนขับรถรับส่งนักเรียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อติดเชื้อโควิด 19  ที่ราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย  โดยในภาพรวมของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา  กับการเปิดการเรียนการสอนในวันแรก ถือว่าเรียบร้อยดีและ ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา