กาชาดจังหวัดพะเยาจัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายกมล  เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปในจังหวัดพะเยา  สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้  อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จาก อำเภอเมืองพะเยาอำเภอแม่ใจอำเภอดอกคำใต้อำเภอภูกามยาวและอำเภอจุนจำนวน 30 คน   โดยมีนางฐิฐา  เชียงวงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี

       โดยนางสาวสิริลักษณ์ แก้วทอง ผู้ชำนาญการวิทยาจารย์ 6 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย  กล่าวว่าโครงการดังกล่าว ออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการสร้างวิทยากรเครือข่าย โดยวิทยากรเครือข่ายจะนำความรู้ไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน ระยะที่ 2  คือการกบรมในวันนี้  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  โดยทั้ง 7 จังหวัด จะมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์โรค covid-19 ระบาด จำเป็นต้อง มีการปรับหลักสูตร และลดกลุ่มเป้าหมายลง เหลือจังหวัดละ 30 คน


แชร์ข่าวพะเยา