รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพะเยาติดตามโครงการชุมชนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน​

แชร์ข่าวพะเยา

เมื่อ​ 2​ ก.ค.63​ เวลา​ 1400​ พ.อ.ประ​สิ​ษ​ฐิ​พงศ์​ มูลดี​ รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ พ.ย.(ท)​ ติดตาม​ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม​โครงการ​ชุมชน​เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน​ ตามแผนโครงการเสริมสร้างความปรองดอง​ฯ​ ศปป.1​ กอ.รมน.​ ณ​ โรงเรียน​สักทุ่ง​  ต.หงส์​หิน​  อ.จุน​  จว.พ.ย.เพื่อ​ให้คำแนะนำ​การดำเนินกิจกรรม​ตามแนวทาง​ที่กำหนดและเด็กนักเรียน​ได้รับประโยชน์​อย่าง​มีคุณภาพชีวิตที่ดี


แชร์ข่าวพะเยา