พบแท่นหินโบราณเก่าแก่บูชาตั้งเหรียญเพื่อสิริมงคล

แชร์ข่าวพะเยา

         วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา พบแท่นหินโบราณที่มีความแปลก โดยเป็นแท่นลักษณะฐานวางพุทธรูป ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1 พันปี  ทางวัดจึงได้นำมาตั้งให้พุทธศาสนิกชน ที่มาทำบุญที่วัดได้ทำการขอสัจจะอธิฐานขอโชคลาภ โดยการตั้งเหรียญ รวมทั้งสอนให้มีสติ สมาธิ ปัญญา ซึ่งแท่นหินดังกล่าวชาวบ้านขุดพบในลำน้ำอิง และนำมาถวายวัด

      ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาทำบุญที่วัดเชียงทอง  บ้านศาลาหมู่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างเดินทางเข้าทำการบูชาแท่นหินโบราณ ที่ทางวัดได้ทำการเก็บไว้ให้คนได้เข้าสักการะ หลังชาวบ้านได้ขุดค้นพบบริเวณลำน้ำอิงใกล้กับวัดเชียงทอง แล้วนำมาถวายวัด  ซึ่งวัดเชียงทอง ถือว่าเป็นอีกวัด ที่ เก็บสะสมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุมากมาย  แต่ก็มีโบราณอย่างหนึ่ง ที่มีความเก่าแก่และแปลก  คือ แท่นหินโบราณลักษณะเป็นรูปวงรี หนาสูง 5 นิ้ว กว้าง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ทรงแปดเหลี่ยมคล้ายฐานตั้งวางพระพุทธรูป หรือแท่นบูชา มีอายุเก่าแก่นับพันปี ลักษณะมีพื้นหินเรียบใต้พื้นฐานมีรอยขุดเจาะเป็นแอ่งเว้า และเมื่อยกดูก็รู้สึกว่ามีน้ำหนัก ซึ่งทางวัดจึงได้นำมาตั้งไว้เพื่อให้ผู้คนได้สักการะและตั้งจิตอธิฐาน เพื่อเป็นสิริมงคล โดยการให้มีการตั้งเหรียญ บนแท่นหินเพื่อเป็นการแสดงสัจจะอธิฐาน รวมทั้งเป็นการฝึกให้มีสติ และสมาธิ

      พระครูไพจิตร ธรรมภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง กล่าวว่า แท่นหินโบราณดังกล่าวได้นำมาวางรวมกันกับชุดหินโบราณ ที่สามารถขุดค้นพบภายในบริเวณใกล้วัด  เพื่อให้สาธุชนได้เข้าสักการะบูชา ซึ่งชาวบ้านนำเอาเหรียญเงินนำมาตั้งวางไว้บนแท่นหิน เพื่อเสี่ยงทายตามความเชื่อ โดยแท่นหินโบราณนี้ชาวบ้านได้ขุดลอกลำน้ำแม่อิง ค้นพบแล้วนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัด เพื่อให้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าทางโบราณวัตถุในท้องถิ่น  จากการตรวจสอบแท่นหิน น่าจะเป็นแท่นรองฐานพระพุทธรูป ที่อยู่ภายในบริเวณวัด ในยุคสมัยโบราณ และได้ล่มสลายจมลงไปในดิน จนมีการขุดค้นพบ และนำมาถวายให้กับทางวัด เพื่อได้สักการะบูชาต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา