บริษัท ทีโอทีพะเยาจำกัด (มหาชน)ถวายเทียนพรรษา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)โดย นายนพพร เรืองพิริยกิจ โทรศัพท์จังหวัดพะเยา และพนักงาน ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ.วัดป่าแดงบุญนาค ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา