รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจ.พะเยาตรวจเยี่ยม อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

แชร์ข่าวพะเยา

 เมื่อ 3 ก.ค.63 เวลา 1030 พ.อ.ประสิษฐิพงศ์  มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย.(ท.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วย ที่รับผิดชอบในการดูแลความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ประจำปี 2563 ตามนโยบาย ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมทั้งได้เดินตรวจเยี่ยมสถานที่ และมอบนโยบายการทำงานให้กับ จนท. ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บ้านบ่อเบี้ย ม.6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

โดยมี นายศราวุธ  เกตุเจริญ หน.อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยในห้วงที่ผ่านมา ตามแผนแม่บทฯ เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของหน่วย  ทั้งนี้ได้มอบกระเช้าของฝาก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา