ไหว้พระเจ้าตนหลวงเทศกาลเข้าพรรษาเริ่มคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

บรรยากาศการท่องเที่ยวไหว้พระ พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เริ่มคึกคัก ช่วงเทศกาลก่อนเข้า พรรษา พุทธศาสนิกชน เริ่มเดินทางเข้าท่องเที่ยวขอพรต่อองค์พระเจ้าตนหลวงในช่วงนี้ เพื่อเป็นสิริมงคล

      นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เริ่มทยอยเข้าท่องเที่ยวไหว้พระขอพรต่อองค์พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษากันอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงนี้นักท่องเที่ยวต่างเลือกใช้ในช่วงเวลาวันหยุดเข้าท่องเที่ยวขอพรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดมีการผ่อนคลายมากขึ้นจึงทำให้นักท่องเที่ยวมักนิยมมาไหว้พระเจ้าตนหลวงในช่วงเทศกาลงานบุญ

ซึ่งองค์พระเจ้าตนหลวง เป็นองค์พระที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพะเยา รวมทั้งชาวล้านนา และมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยทางวัดก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าทำการสักการะแบบการท่องเที่ยวแบบ NEW NOMAL โดยมีการปฎิบัติการตามมาตรการควบคุมโรคตามขั้นตอนของสาธารณสุข สำหรับเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาในปีนี้


แชร์ข่าวพะเยา