ตานขันข้าวเทศกาลเข้าพรรษา 63

แชร์ข่าวพะเยา

บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาที่จังหวัดพะเยา ในวันอาสาฬหบูชา ชาวบ้านจำนวนมากต่างร่วมกันทำบุญโดยสืบทอดประเพณี การตานขันข้าว ในช่วงเช้า และรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นสิริมงคลช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ถึงแม้ปีนี้จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่พุทธศาสนิกชนทุกคนต่าง ร่วมกันสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งมีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนร่วมทำบุญ

ชาวบ้านจำนวนมากต่างนำขันข้าว หรือสำรับกับข้าว ที่เตรียมไว้เข้าทำบุญกับพระสงฆ์ ที่บริเวณวัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นจำนวนมาก เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดแทบทุกแห่งของจังหวัดพะเยา จะมีการทำบุญลักษณะเช่นนี้ ที่ชาวล้านนาเรียกว่า ตานขันข้าว วันเข้าพรรษา

โดยในวันอาสาฬหบูชาจะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งในช่วงเทศเข้าพรรษา ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการเข้าพรรษาของชาวบ้าน ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและตานขันข้าว หรือสำรับข้าว สำหรับในวันพรุ่งนี้พระสงฆ์ก็จะเข้าสู่ช่วงจำพรรษา ซึ่งในช่วงเช้าชาวบ้านจะเข้าร่วมทำบุญที่วัด และจะมีการตานขันข้าว ให้กับญาติผู้ล่วงลับ ในช่วงสายก็จะมีการรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นสิริมงคล และช่วงเย็นก็จะมีประเพณีเวียนเทียนวันเข้าพรรษา ถึงแม้ปีนี้จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่พุทธศาสนิกชนทุกคนต่าง ร่วมกันสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งมีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนร่วมทำบุญ และบรรยากาศการทำบุญก็คึกคักเช่นทุกปีที่ผ่านมา

     


แชร์ข่าวพะเยา