ชมรมวิทยุธุรกิจจังหวัดพะเยา พร้อมทั้ง คณะกัลยาณมิตร ถวาย ฆ้องหลวง

แชร์ข่าวพะเยา

    ร.ต.อ.วุฒิคุณ ศรีหาตา พร้อมชมรมวิทยุธุรกิจจังหวัดพะเยา คณะกัลยาณมิตร อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย พร้อมชาวบ้านคณะศรัทธาบ้านจำไก่หมู่ที่8ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาถวาย “ฆ้องหลวง

     วันที่ 4 กรกฎาคม ร.ต.อ.วุฒิคุณ ศรีหาตาชมรมวิทยุธุรกิจจังหวัดพะเยา คณะกัลยาณมิตร อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย พร้อมชาวบ้านคณะศรัทธาบ้านจำไก่หมู่ที่8 ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดฆ้องหลวงทำบุญถวายให้กับ วัดราษฎร์บำรุง บ้านจำไก่ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยาท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดราษฎร์บำรุง บ้านจำไก่ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา