“ร้อยเอกธรรมนัส” มอบบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้

แชร์ข่าวพะเยา

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอัครา  พรหมเผ่า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบบ้าน จำนวน 1 หลังให้แก่ผู้ยากไร้ คือนางจรูญ  แถนครอง บ้านเลขที่ 25 ม.4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ลำดับเลขที่บ้าน 132

โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา นายอำเภอเมืองพะเยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอ.เมืองพะเยา  ปลัดอำเภอ นายกอบต.บ้านตุ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านตุ่น อสม. และประชาชนในพื้นที่ต.บ้านตุ่นให้การต้อนรับ


แชร์ข่าวพะเยา