รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

แชร์ข่าวพะเยา

      นายบุญเรือง พันธ์ปัญญาผู้ใหญ่บ้านสันบัวบก หมู่ 8ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยาผู้ช่วย อสม. นายวชิระ ทะยศ ผอ.รพสต.บ้านสางร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ผลการสำรวจจำนวน 181 ครัวเรือน พบลูกน้ำยุงลาย 1ครัวเรือนคิดเป็น .55% มีผู้ป่วยรายใหม่  เพิ่ม 1 รายผู้ป่วยสะสม 22ราย


แชร์ข่าวพะเยา