สาธารณสุขจังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ แนะประชาชนยึดหลัก “ สุก ร้อน สะอาด ”

แชร์ข่าวพะเยา

            นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า   ในวันที่        8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.20 น. ได้รับรายงานเหตุการณ์อาหารเป็นพิษ มีผู้ป่วยมารับการรักษา            ที่โรงพยาบาลพะเยาเป็นกลุ่มก้อนจากการรับประทานอาหารที่ซื้อจากตลาดสดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ลงสอบสวนโรคในพื้นที่และสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ  พบผู้ป่วยจำนวน  27 ราย ส่วนใหญ่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย   กลุ่มอายุที่พบมากอยู่ในวัยทำงานและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมาจากพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอดอกคำใต้  ขณะนี้ผู้ป่วยนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 13 ราย ที่เหลือแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

             นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวต่อว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อากาศร้อนสลับฝนตก เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด หากรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป อาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อยและอหิวาตกโรค เป็นต้น จึงขอแนะนำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารและปรุงอาหาร   ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” อาหารควรปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ ทั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรก ในส่วนอาหารที่ปรุงประกอบไว้นานแล้วขอให้สำรวจก่อน หากมีกลิ่น รส หรือรูปเปลี่ยนไป ไม่ควรรับประทานต่อ ส่วนอาหารที่มีกลิ่น    รส หรือรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง ควรอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้ง


แชร์ข่าวพะเยา