กอ.รมน พะเยา ประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

แชร์ข่าวพะเยา

เมื่อ 9 ก.ค.63 เวลา 0930 พ.อ.ประสิษฐิพงศ์  มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย.(ท.) ร่วมกับ คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ จว.พ.ย. และ จว.น.น. ประชุมชี้แจง การแก้ไขปัญหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ของบ้านสันติสุข อ.ปง จว.พ.ย. และ บ้านละเบ้ายา อ.เมือง จว.น.น ตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จว.พ.ย. มีประชาชนบ้านสันติสุข เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 200 คน


แชร์ข่าวพะเยา