เลี้ยงปลาหมอเทศยักษ์จำหน่ายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

      อดีตกำนันในพื้นที่ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเลี้ยงปลาหมอเทศยักษ์ ด้วยบ่อพลาสติก สามารถจำหน่ายสร้างรายได้งาม และไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

     นายสมเพชร การเร็ว อดีตกำนันตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา วัย 63 ปี นำผู้สื่อข่าวเข้าดูการเลี้ยงปลาหมอเทศยักษ์หรือปลาหมอเทศชุมพร ที่ตนเองนำมาเลี้ยงไว้ภายในบริเวณหลังบ้านของตนเอง หลังจากที่เกษียณอายุราชการ ก็ได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต ด้วยการทำการขุดบ่อบริเวณหลังบ้านและนำพลาสติกเข้าทำการรองพื้น จากนั้นก็ได้หาซื้อพันธุ์ปลาหมอยักษ์หรือปลาหมอชุมพร มาทำการเลี้ยงซึ่งสามารถประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีและมีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้อย่างงาม

      โดยนายสมเพชร เล่าว่า ตนเองนั้นได้ทำการเลี้ยงปลาหมอชุมพรหรือปลาหมอเทศยักษ์หรือภาษาพื้นถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ จะเรียกว่า ปลาสะเด็ด โดยเริ่มต้นสั่งซื้อพันธ์มาจากจังหวัดชุมพรมามาทำการเลี้ยงเริ่มต้นจากการเลี้ยง ประมาณ 1,000 ตัว พบว่าเลี้ยงง่ายและให้ผลผลิตเป็นอย่างดี จากนั้นจึงได้ทำการขยายการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 5,000 ตัว โดยจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3 เดือน จากนั้นก็จะทำการจับขาย โดยเฉลี่ยแล้วจะได้ประมาณ 9-10  ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งจะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท ในแต่ละรอบนั้นหลังจากที่เราจะนำปลาออกจำหน่าย ก็จะมีการบอกกล่าวให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ได้รับทราบจากนั้นก็จะมีการพูดคุยกันปากต่อปาก และจะมีคนเดินทางมาสั่งจองรับซื้อจนไม่สามารถที่จะผลิตได้ทันความต้องการของตลาด เนื่องจากปลาดังกล่าวนั้นในพื้นถิ่นชาวบ้านนิยมบริโภคกันเป็นอย่างมาก จึงสามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา