ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือพบผู้ว่าฯพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายโอรส เ พชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าพบนายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  เพื่อประสานขอความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ในการสร้างเครือข่ายเพื่อสื่อสารมาตรการทางกผู้บริหาร – จนท. ธปท.สำนักงานภาคเหนือ นำทีม เข้าพบผู้ว่าฯพะเยา และหน่วยงานราชการ เร่งสร้างเครือข่ายป้องกันภัยทางการเงิน ในสถานการณ์โควิด 19ทางเงินต่างๆของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปสู่ประชาชน และภาคธุรกิจในท้องถิ่นตลอดจนสื่อสารถึงภัยทางการเงิน และการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อช่วยลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน จากการถูกหลอกลวง และสร้างวินัยทางการเงิน แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ ที่ยากลำบากในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่อาจทำให้กลุ่มมิจฉาชีพ หาช่องทางหลอกลวงประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น

โดยนายโอรส เ พชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา ในการร่วมเป็นเครือข่ายให้ความรู้และเตือนภัยทางการเงินซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ประสานและหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด กับธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการทางการเงิน ผ่านสมาคมและชมรมต่างๆในการกำหนดมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องโดยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำ มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ และการเสริมสภาพคล่องให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายร่วมกันเพื่อสร้างมาตรการทางการเงินต่างๆของธนาคารแห่งประเทศไทยไปสู่ประชาชนและธุรกิจในท้องถิ่นตลอดจนสื่อสารถึงภัยทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อช่วยลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนจากการถูกหลอกลวงและสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยขณะนี้พบว่าประชาชนชาวพะเยาเป็นหนี้ครัวเรือนเป็นจำนวนมาก ซึ่งค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วง ขณะนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีวินัยในกาใช้เงิน การเก็บออม และล่าสุดพบว่าภัยทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลูกโซ่ การกู้ยืมเงิน การสมัครเป็นสมาชิก การให้สัญญาว่าจะได้สิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน รวมถึงการหลอกลวงในแง่ของการใช้เทคโนโลยี เช่นการหลอกลวงให้โอนเงิน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประเด็นนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการสร้างเครือข่าย ในการประสานงานให้ความรู้ ทางการเงินแก่ประชาชน รวมถึงการเตือนภัยทางการเงินด้วย จึงได้ขอความร่วมมือกับทางจังหวัดพะเยา ในการที่จะเป็นเครือข่ายในการแจ้งเตือนภัยทางการเงิน รวมถึงร่วมกันกระจายข้อมูลข่าวสาร ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบที่ได้กล่าวมาข้างต้น ขณะเดียวกันทางจังหวัด หากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภัยทางการเงิน ก็สามารถแจ้งให้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้อีกด้วย…


แชร์ข่าวพะเยา