พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกผู้สูงอายุจักสานกระเป๋า สร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ปิดการฝึกอาชีพเสริม สาขา การจักสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ให้กับผู้สูงอายุสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน 20 คน ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

      นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ อาศัยทักษะฝีมือด้านการจักสานของชุมชนนำมาประยุกต์ โดยใช้เส้นพลาสติกแทนวัสดุจากธรรมชาติดั้งเดิม มาสานให้เป็นตะกร้ารูปทรงต่างๆ หลากหลายขนาด โดยได้พัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น มีสีสันที่สวยงาม ซึ่งการใช้เส้นพลาสติกสามารถทำได้ง่ายกว่าเพราะมีความอ่อนนิ่ม เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี สามารถหักพับได้ วัสดุมีความคงทน ทำให้สานได้ง่ายและรวดเร็ว และสามารถทำความสะอาดภายหลังบรรจุของสดและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากตลาดสด ได้ง่ายกว่ากระเป๋าที่จักสานจากวัสดุธรรมชาติ  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ตะกร้าพลาสติกสานประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยมือล้วน สามารถทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ ผลิตภัณฑ์มีความคงทน แข็งแรง น้ำหนักเบา สะดวกแก่การใช้สอย ดูแลรักษาง่าย ไม่เกิดเชื้อรา สีสันสวยงาม ไม่กักเก็บฝุ่น ตัวผลิตภัณฑ์แฝงไว้ซึ่งงานฝีมือของภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ จึงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

โดยได้มีการออกแบบเป็นตะกร้าเหลี่ยมหูมีฝาครอบ ตะกร้าจ่ายตลาด ตะกร้าใส่ขวดน้ำ ตะกร้าใส่จาน กล่องกระดาษทิชชู รวมทั้งประดิษฐ์เป็นกระเป๋าถือทรงทันสมัย อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ตอบสนองนโยบายการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งของรัฐบาล จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถจำหน่ายได้ในราคาใบละ 120-400 บาท ขึ้นอยู่กับความละเอียดและความงดงามของลวดลายจักสานบนผลิตภัณฑ์ จึงเป็นการสร้างแรงงานสูงอายุที่สามารถยึดอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานพลาสติกอัตลักษณ์ชุมชน เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน และยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้มีปฏิสัมพันธ์กลุ่มร่วมกัน ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จึงเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ของจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ.2564


แชร์ข่าวพะเยา