สาธารณสุขจังหวัดพะเยาห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับจากพื้นที่เฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด19 ให้รายงานตัว

แชร์ข่าวพะเยา

                  นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฎข่าว กรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลูกเรือรายดังกล่าว เข้าพักที่โรงแรมและเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าในจังหวัดระยอง ดังนั้นจึงขอให้ ผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดระยองในช่วงที่ทหารอียิปต์อยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่       8 – 11 กรกฏาคม 2563   หากเดินทางกลับถึงจังหวัดพะเยา ให้แจ้งผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา  14 วัน นับจากวันเดินทางถึงที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาหรือรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIsEVCc9YjM4kdusyxSSK1rHVcqfltNcCV_nb_d3WVHejSCg/viewform  หากมีไข้และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก  ให้ไปรับการคัดกรองตามมาตรฐาน  ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

                     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวต่อว่า  ถึงแม้ว่าขณะนี้จังหวัดพะเยาไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เป็นเวลา 99 วัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในระลอกสอง ประชาชนทุกท่านจะต้องเคร่งครัดในมาตรการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด19    โดยสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ไม่นำตัวเองไปสัมผัสกับความเสี่ยงต่างๆ เลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัด          คนรวมกันจำนวนมาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆและเคร่งครัด การลงทะเบียนเข้า-ออก สถานที่เข้าใช้บริการในแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทั้งนี้หากพบผู้ติดเชื้อ จะได้เป็นข้อมูลในการติดตามผู้สัมผัส นำเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา