องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาที่ จ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 16 ก.ค.2563 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี  ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะนักเรียนทุนพระราชทาน ตามโครงการกองทุนการศึกษา ที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา   โดยมีนายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย  ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการ  “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อวัตกรรมชุมชน สู่สากล”

จากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  โรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ปง และโรงเรียนบ้านสระ อ.เชียงม่วน  เพื่อติตามตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนพระราชทาน  โดยมีนายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายกอำเภอปง ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทั้ง 2 อำเภอให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ

โดยการเดินทางมาครั้งนี้  คณะองคมนตรีได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องแผนการเรียนการสอนในระยะ 5 ปี  ในสถานการณ์โควิด 19 ของแต่ละสถานศึกษาในโครงการกองทุนพระราชทาน  ว่าสถานศึกษาใดมีแผนหรือความต้องการอะไรบ้างในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้  โดยหลังจากนี้ทางคณะองคมนตรี  จะได้นำปัญหาที่ได้รับในวันนี้ เสนอให้กับส่วนกลางรับทราบต่อไป  พร้อมกันนี้ทางองคมนตรีได้แจ้งให้สถานศึกษาในโครงการทุกแห่ง ส่งตัวนักเรียน – นักศึกษา ที่จะขอรับการสนับสนุนทุนพระราชทาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนพระราชทานในปีการศึกษาใหม่ ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา