ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาฯตรวจการจัดการน้ำเสียเรือนจำ

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 16 ก.ค.2563 พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ตำแหน่งประจำฝ่ายที่ประทับกองกิจการในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดทำงานไตรโครงการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะได้เดินทางมาที่ ได้เดินทางมาที่เรือนจำจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ โครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ติดตามการดำเนินงานการจัดการน้ำเสีย ของเรือนจำจังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน

    เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน โครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  เพื่อพระราชทานการช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน   ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ การปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรค  และการส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ   ซึ่ง นอกจากความสำคัญในเรื่องของสุขอนามัยของผู้ต้องขังแล้ว เรื่องสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ  การบริหารจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลภายในเรือนจำ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย

    โดยปัจจุบันเรือนจำจังหวัดพะเยา ได้ใช้ระบบบำบัด ที่ดำเนินการในเรือนจำและระบบบำบัดเมื่อน้ำออกมาภายนอกเรือนจำเรือนจำจังหวัดพะเยา ใช้การบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยธรรมชาติ  เป็นระบบการบำบัดน้ำเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ  ซึ่งเกิดในสภาวะที่มี ดิน น้ำ พืช บรรยากาศ ตลอดจนจุลินทรีย์มาเกี่ยวพันด้วย โดยมีการกำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะและบ่ SAT  ระบบบ่อดักไขมัน 2 จุด ระบบหยอด EM ตามจุดต่างๆแนวร่องน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียบำบัดกลิ่น และช่วยย่อยสลายสิ่งปฏิกูล เมื่อน้ำเสียเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว จะไหลออกสู่ภายนอกเรือนจำ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยธรรมชาติ 2 ระบบประกอบด้วย 1 ระบบบำบัดน้ำเสียไหลนอง และ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการใช้บึงธรรมชาติ


แชร์ข่าวพะเยา