โรงพยาบาลพะเยา แจง ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

      ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  พะเยา ปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ระลอก 2  จังหวัดพะเยา ขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด ตามกระแสข่าวลือในสื่อโซเซียลแต่อย่างได เป็นเพียงผู้เสี่ยงที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองและเข้ารับการรักษาอาการไข้ ซึ่งตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิดแต่อย่างได

      ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ทั้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา  ปกครองจังหวัดพะเยา   สำนักงานจังหวัดพะเยา ขนส่งจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา  ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหาร ตำรวจ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  คณะทำงานช่องทางเข้า-ออก บ้านฮวก อำเภอภูซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวนกว่า 170 คน ต้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอก 2  จังหวัดพะเยา 

      โดย นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดของไวรัสโควิดระลอกสอง จากกรณีดังกล่าว จังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา จึงได้จัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับการระบาดของโรค     โดยเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX)  มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความพร้อมการบริหารจัดการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และอำเภอ  พร้อมทั้งเตรียมพร้อมระบบการสอบสวนควบคุมโรคและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ  ระดับจังหวัด   การประสานการส่งต่อในระดับเขต ของทีมงานตามกรอบภาระกิจ ขณะที่การเตรียมการรองรับสำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามายังพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้มีการติดตามคัดกรองเฝ้าสังเกตอาการและแนวทางในการปฎิบัติในห้วง 14 วัน ซึ่งขณะนี้มีการเฝ้าติดตามบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 15 ราย และมี 2 รายที่มีอาการป่วย แต่ก็ได้ทำการตรวจหาเชื้อแล้วไม่พบแต่อย่างได

     ขณะที่แพทย์หญิง จิราพร นุตาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ออกมายืนยันว่า ในขณะนี้ทางโรงพยาบาลพะเยา ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่แต่อย่างได หลังมีกระแสข่าวลือในสื่อโซเซียลอย่างกว้างขวางในพื้นที่ว่าพบผู้ติดเชื้อมาจากจังหวัดระยอง โดยข้อเท็จจริงแล้วได้มีผู้เดินทาง มาจากจังหวัดระยอง จำนวน 15 ราย และมีอาการป่วยเข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาล ก็ให้มีการรักษาและมีการตรวจหาเชื้อ ซึ่งผลออกมาก็เป็นลบไม่มีเชื้อแต่อย่างได ซึ่งทีมงานก็เฝ้าดูและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระแสข่าวที่ออกไปนั้นว่าพบกรณีดังกล่าว ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ต้องขออภัยและน้อมรับความผิดพลาดที่ข้อมูลดังกล่าวเล็ดลอดออกไป และสร้างความวิตกกังวลในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งตรงนี้ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลดังกล่าวต่อไปสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดจังหวัดพะเยา พบผู้ป่วย 3 ราย  เสียชีวิต 1 ราย   ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาแล้ว 101 วัน


แชร์ข่าวพะเยา