แชร์ข่าวพะเยา

นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรดีเด่น Challenge (แปลงใหญ่ลำไยบ้านต๊ำ) โดยมี นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และเกษตรอำเภอ ร่วมนำเสนอ ณ จุดแสดงนิทรรศการ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อเมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้


แชร์ข่าวพะเยา