เกษตรจังหวัดเร่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่และไม้ผล

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เร่งเข้าพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่และไม้ผล อื่นๆให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีการให้ความรู้ในเรื่องของการตัดทอนกิ่ง การให้ปุ๋ย การดูแลเรื่องศรัตรูพืช ตลอดจนถึงการดูแลผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

     นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยพะเยาและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ต้องเข้าทำการให้ความรู้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผู้ปลูกลิ้นจี่ ลำไยและไม้ผลอื่นๆ ในเรื่องการดูแลผลผลิตลิ้นจี่ และไม้ผลอื่นๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ โดยได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ปุ๋ย การดูแลแมลงศัตรูพืช การตัด ทอน กิ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งของลำต้นไม้ผลต่างๆซึ่งจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

    นายสวัสดิ์ กะรัตน์ ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของจังหวัดและประเทศ รวมทั้งไม้ผลอื่นๆทั้งลำไย มะม่วง จึงได้เข้าทำการส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตลอดจนถึงวิธีการดูแลรักษาผลผลิตให้ได้ผลผลิตที่ดี และสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงตามแบบลักษณะทำน้อยได้มาก จึงได้ให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร ในการที่จะดูแลผลผลิตดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา