กอ.รมน พะเยา จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืน

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 17 ก.ค.63 เวลา 09.00-16.00 พ.อ.ประสิษฐิพงศ์​ มูลดี​ รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ พ.ย.(ท.)​ มอบหมายให้​ พ.อ.หญิงดลหทัย​ ศิริคชพันธุ์ รอง​ หน. กลุ่มงานกิจการมวลชน และ​ จนท.กอ.รมน.จังหวัด พ.ย. จัดกิจกรรม งานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ โครงการ สร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืนระยะที่ 1​

     โดยบูรณาการร่วมกับ​ อบต.หย่วน, กศน. อำเภอเชียงคำ​ และ​ กศน.อำเภอภูซาง ณ​ บ้านไทยลื้อป้าแสงดา​ หมู่​ 2​ ต.หย่วน​ อ.เชียงคำ​  จว.พ.ย.​ โดยส่งเสริมอาชีพ หัตถกรรมการปักผ้า เพื่อต่อยอดเป็นของใช้และเครื่องนุ่งห่มได้ในอนาคต กลุ่มเป้าหมายเป็นแม่บ้านที่ว่างจากงานประจำสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้ารับการอบรม สามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด​ให้กับครอบครัว​และชุมชน​ ของตนเองต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา