ตรวจสอบแปลงปลูกข้าวพันธุ์กข.15

แชร์ข่าวพะเยา

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านแกใหม่ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยาตรวจสอบแปลงปลูกข้าวพันธุ์กข.15 ของนายจรัส ปิยะเลิศ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการป้องกันและกำจัดโรคไหม้เบื้องต้นแก่เกษตรกร


แชร์ข่าวพะเยา