นายอำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กา

แชร์ข่าวพะเยา

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กา”

โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลต.แม่กา เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.แม่กา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต.แม่กา และประชาชนจิตอาสาตำบลแม่กา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลำน้ำแม่ต๋ำ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา