กอ.รมน พะเยา จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม

แชร์ข่าวพะเยา

พ.อ.ประสิษฐิพงศ์​ มูลดี​ รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ พ.ย.(ท.)​ มอบหมายให้​ ร.ท.ปรีชา​แข็งขัน​ และ​ จ.ส.อ.อนุพงษ์​ ยอดอ้อย​ จนท.กอ.รมน.จังหวัด พ.ย. ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ตามโครงการเยาวชนร่วมปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย​ ศปป.4​ กอ.รมน.​ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึก วิธีการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังาน อาหารและน้ำ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ในกิจกรรม มีการให้ความรู้ในเรื่อง เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า​ พ.ศ.2562 จากวิทยากร ขสป.ดอยผาช้าง

และให้ความรู้เรื่องการรักษา  อนุรักษ์สภาพแวดล้อม​ การกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพและแบ่งกลุ่มให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติจริง วิทยากรจาก​ กศน.อำเภอปง ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปง ต.ปง อ.ปง จว.พ.ย. โดยมี นายนิกร  ยะกะจาย นายอำเภอปง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก กศน.อำเภอปง​ ซึ่งเป็นเยาวชนและประชาชนในพื้นที่​ อ.ปง จำนวน 84 คน​ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ​ ที่จะใส่ใจในสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้นจากการอบรม​ อีกทั้งจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด​ให้กับครอบครัว​และชุมชน​ ของตนเองต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา