ต้นลีลาวดีโบราณวัดพระธาตุจอมทอง อายุมากกว่า 200 ปี

แชร์ข่าวพะเยา

     ชมความสวยงามของต้นลีลาวดีโบราณ อายุมากกว่า 200 ปี ของวัดพระธาตุจอมทอง ที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งของวัดพระธาตุจอมทอง ที่ผู้คนจำนวนมากต่างเดินทางเข้าทำการสักการะ ขอพรกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต ตลอดจนถึงโชคลาภเงินทอง

     ต้นลีลาวดี หรือต้นจำปาลาว หรือลั่นทม โบราณขนาดใหญ่ อายุมากกว่า 200 ปี ที่อยู่บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถูกประดับประดาด้วยโคมล้านนา ไปทั่วบริเวณลำต้นและกิ่งก้านสาขาของต้นลีลาวดีดังกล่าว ซึ่งถือเป็นต้นไม้เก่าแก่และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งของวัดพระธาตุจอมทอง ที่ผู้คนที่เดินทางเข้าทำการสักการะองค์พระธาตุจอมทอง พระเจ้าทันใจ รอยพระพุทธบาทแล้ว ก็จะต้องเดินทางเข้าสักการะกราบไหว้ต้นลีลาวดีดังกล่าว เพื่อขอพร โชคลาภ โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงาน การดำรงชีวิต ซึ่งจะผู้คนจำนวนมากต่างได้นำผ้าแพรสี ตลอดจนโคมล้านนาเข้าทำการประดับ หลังจากที่ขอพรประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง

    พระกษิพัฑฒิ สิริภทโท พระสงฆ์วัดพระธาตุจอมทอง พะเยา กล่าวว่า ต้นลีลาวดีดังกล่าวนั้นไม่มีปรากฎหลักฐานว่าปลูกในปีไหน แต่มีหลักฐานปรากฏในภาพถ่ายโบราณ ของวัดครั้งเมื่อรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสเมืองพะเยา และเสด็จขึ้นมานมัสการพระธาตุจอมทอง ที่ผ่านมา ก็พบว่า ต้นลีลาวดีดังกล่าวมีอยู่แล้ว อยู่บริเวณด้านหลังซุ้มโขงศาลาพระเจ้าทันใจ ซึ่งพระเจ้าทันใจได้มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2413 อายุราว 150 กว่าปีมาแล้ว และต้นลีลาวดีดังกล่าวจากการคำนวณอายุตอนนั้นประมาณ 50 ปี ซึ่งคาดว่าต้นลีลาวดีดังกล่าวจะมีอายุมากกว่า 200 ปี และเป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและผู้ที่เดินทางเข้าสักการะองค์พระธาตุเจ้าจอมทอง

สำหรับต้นลีลาวดีดังกล่าวนั้น เป็นต้นไม้โบราณ ที่มีขนาดใหญ่ มีกิ่งก้านสาขาที่โน้มเอียงจากฝั่งทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก และแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่ม และเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งของวัดพระธาตุจอมทอง ที่มักมีผู้มาขอพรได้รับความสำเร็จเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงาน การเรียน การดำรงชีวิต สังเกตได้จาก สิ่งของสักการะที่มีผู้คนนำมาแก้บน สักการะจำนวนมากที่มีการนำมาติดต้องไว้


แชร์ข่าวพะเยา