กอ.รมน พะเยา ร่วมบรรยายเปิดฝึกอบรมการป้องกันอาชญากรรม

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 18 ก.ค.63 เวลา 14.00น. พ.อ.ประสิษฐิพงศ์   มูลดี   รอง  ผอ.รมน.จังหวัด  พ.ย.มอบหมายให้  พ.อ.นิรันดร   พรหมมิรัตน์  หน.ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นวิทยากรบรรยาย บทบาทเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยเหลือบ้านเมืองแก้ไขปัญหาอาชญากรรมระดับตำบล  ประจำปี  2563  จัดโดย  ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  มีผู้รับการอบรมจาก  4  อำเภอ  จว.พ.ย. (อ.เมือง,อ.แม่ใจ,อ.ดอกคำใต้,อ.ภูกามยาว)รวม  550  คน  ณ  หอประชุม  99  ปี พระอุบาลี  ม.พะเยา  ต.แม่กา  อ.เมือง  จว.พ.ย.

โดยมี ร.อ.ธรรมนัส   พรหมเผ่า   รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธาน  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล  ผู้เข้ารับการอบรมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา