กอ.รมน พะเยา มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่  19  ก.ค.63  เวลา  15.00  พ.อ.ประสิษฐิพงศ์   มูลดี   รอง  ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย.(ท) มอบหมายให้  พ.อ.นิรันดร   พรหมมิรัตน์  หน.ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้แทน มอบเงินช่วยเหลือที่มีผู้บริจาค จาก  กอ.รมน.จังหวัด พ.ย.,จนท.ตำรวจ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้รับการอบรมโครงการเครือข่ายประชาชนช่วยบ้านเมืองแก้ไขปัญหาอาชญากรรมระดับตำบล จาก  5 อำเภอ  รวมจำนวนเงิน   5,650  บาท ให้กับ กำนัน ต.ลอ  อ.จุน  จว.พ.ย.  ณ   หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ต.หย่วน  อ.เชียงคำ จว.พ.ย.

เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านและติดตั้งระบบไฟฟ้าใหกับ  ด.ญ.ศิรัณญา  เสาร์แก้ว  อายุ  3  ขวบพร้อมครอบครัวที่มีฐานะยากจน (บ.ศรีเมืองชุม  ม.6  ต.ลอ  อ.จุน  จว.พ.ย.)เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา