รมช.เกษตรฯเปิด โครงการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลรุ่น 2

แชร์ข่าวพะเยา

      รมช.เกษตรฯเปิดการฝึกอบรมประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลรุ่น 2  ของตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร  และสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมประชาชน  ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลของตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  ซึ่งจัดขึ้น ที่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม

และช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการป้องกันอาชญากรรม และเพื่อตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาล ในการป้องกันอาชญากรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้นจำนวน 2 รุ่น โดยการฝึกอบรมในวันนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 2  มีประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ภูซาง จุน เชียงม่วน และ ปง  เข้าร่วมการฝึกอบรม


แชร์ข่าวพะเยา