สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด จัดโครงการประชุมวิชาการสหกรณ์พบปะสมาชิก ประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

           ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการสหกรณ์พบปะสมาชิกสัญจร ประจำปี 2563โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับผลประกอบกิจการสหกรณ์ฯรอบครึ่งปี และชมวีดีทัศน์ประกอบเสียง”กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย อ.ประเมศว์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด
แชร์ข่าวพะเยา