ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเชียงม่วน

แชร์ข่าวพะเยา

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บ้านนาบัว หมู่ที่ 9 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในช่วงเย็นที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากกระแสน้ำได้ไหลหลากไปตามท้องถนนภายในหมู่บ้าน ขณะที่ปริมาณน้ำในบริเวณน้ำแม่ลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีปริมาณที่สูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

คลิปภาพน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง บริเวณพื้นที่บ้านนาบัว หมู่ที่ 9 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา เป็นภาพที่ชาวบ้านสามารถบันทึกไว้ได้หลังจากที่ในพื้นที่ เกิดฝนตกหนักในช่วงตอนเย็นที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง โดยกระแสน้ำป่าได้ไหลหลาก ไปตามท้องถนนภายในบริเวณหมู่บ้าน โดยกระแสน้ำเชี่ยวกรากแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับ บ้านเรือนชาวบ้านแต่อย่างได ซึ่งในเบื้องต้นกระแสน้ำได้ไหลไปตามท้องถนนที่เป็นพื้นที่ที่ลาดชัน จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเย็นที่ผ่านมา

    ขณะที่ในพื้นที่ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ก็ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำบริเวณน้ำแม่ลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยามีปริมาณที่สูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการรายงานความเสียหายแต่อย่างได


แชร์ข่าวพะเยา