ผู้สูงอายุรวมกลุ่มผลิตโคลนพอกอาการปวดเมื่อยสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

     กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม รวมกลุ่มผลิตโคลนพอกสมุนไพร หรือสปาหัวเข่า  เพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจและสังคม ในการแพทย์ โดยการใช้สมุนไพรบำบัด

    กลุ่มผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ กำลังช่วยกันทำการผลิตโคลนพอกสมุนไพร ที่ใช้ในการบำบัดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย หลังจากใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรเข้าทำการบำบัดโรคดังกล่าว โดยวิธีการทำดินจอมปลวก มาทำการตำบดและผสมคลุกเคล้ากับน้ำต้มสมุนไพร ที่มีส่วนประกอบ คือสะเดา บอระเพชร เจียวกู้หลานขี้เหล็ก ย่านาง จากนั้นก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดมาต้มเคี่ยวให้เหนียวข้น จากนั้นก็จะนำดินดังกล่าวมาตากให้แห้งและบดเป็นผง หากจะใช้ก็นำมาผสมน้ำ และทำการพอกบริเวณที่ปวดเมื่อย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที่ หากมีอาการปวดแสบปวดร้อนก็จะทำการล้างในทันที ซึ่งจะทำให้อาการปวดเมื่อยคลายลง

นายสุทธิวัฒน์  จำรัส ผู้อำนวยการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม ประธานผู้สูงอายุอำเภอดอกคำใต้ อายุ 65 ปี กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพด้วยการที่แนะนำสมุนไพรพอกหัวเข่าโดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มาช่วยดูแลผู้สูงอายุ ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ให้ประโยชน์กับผู้สูงอายุ ซึ่งได้นำภูมิปัญญาที่มีมาแต่ดั้งเดิมมาใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และเป็นวิธีการธรรมชาติบำบัด ซึ่งผู้สูงอายุก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันอังคาร โดยจะนำสมุนไพรในพื้นบ้านที่มีอยู่มาร่วมกันจัดทำโคลนพอกอาการปวดเมื่อยดังกล่าว โดยอาศัยสมุนไพร และไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันหรือสารเคมีอย่างอื่น สมุนไพรที่เราได้จากพื้นบ้านมารวมกัน อีกอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข ได้มาร่วมกัน ได้มาพูดคุยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการบำบัด ซึ่งผู้สูงอายุในพื้นที่ยังให้บริการโคลนพอกให้กับผู้คนทั่วไปที่สนใจ โดยค่าใช้จ่ายนั้นก็จะคิดตามกำลังศรัทธาของผู้ใช้บริการ แต่หากจะซื้อนำกลับไปใช้ที่บ้านก็สามารถที่จะอุดหนุนได้ในราคาชุดละ 100 บาท ซึ่งสามารถใช้ได้จำนวน 5 ครั้ง


แชร์ข่าวพะเยา