กอ.รมน.พะเยามอบใบประกาศสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ดีเด่น

แชร์ข่าวพะเยา

           เมื่อ 22 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. นายกมล  เชียงวงค์ ผอ.รมน.จังหวัด พะเยา ได้มอบใบประกาศชมเชย ของ พล.ท.ฉลองชัย  ชัยยะคำ ผอ.ศูนย์​เสริมสร้าง​ความปรองดอง​สมานฉันท์​ กอ.รมน. ภาค 3 ที่มอบให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ดีเด่น​ 1.นายศาสนพล พรมเสน  ด้านโทรทัศน์  2.นายสุรชัย ศรีชัย  ด้านหนังสือพิมพ์ 3. นิรันต์ บุญแก้ว  ด้านสื่อดิจิทัล ณ​ ห้องประชุม​จอมทอง​ชั้น​ 4​ ศาลากลาง​ จังหวัดพะเยา

ในโอกาสที่ได้ร่วมกับส่วนราชการเสนอข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โควิด – 19 และข่าวสารอื่น ๆ ของ จังหวัดพะเยา ที่ทันสมัยถูกต้องครบถ้วน ให้กับประชาชน ในพื้นที่ ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติเป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา