สคบ.แจ้งประกาศฉบับใหม่แก่ผู้ค้ารถยนต์มือสอง

แชร์ข่าวพะเยา

      สคบ.ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา  ลงพื้นที่ นำสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เรื่องให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562

               วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายเอกชัย  กล่ำกล้า   ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจากส่วนกลาง   และหน่วยงานราชการซึ่งเป็น คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดจังหวัดพะเยา  เข้าทำการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ในจังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้ว เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดโครงการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1-8 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี  อำนาจเจริญ สงขลา สตูล สุโขทัย  ราชบุรี ระนอง  และจังหวัดพะเยา  โดยจากการตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดพะเยาส่วนใหญ่พบยังไม่ได้ดำเนินการตามประกาศ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการแนะนำให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการค้ารถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562

     สำหรับประกาศดังกล่าว ต้องให้ผู้ประกอบการธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว  แจ้งข้อมูลให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้า ทราบ  อาทิ ประเภทของรถยนต์ ยี่ห้อรถ สี ยี่ห้อเครื่องยนต์ เลขตัวถัง  ระยะทางการใช้งาน เลขเครื่องยนต์ เลขทะเบียน เชื้อเพลิง วันที่จดทะเบียน รุ่นปี เจ้าของลำดับที่ ชื่อสกุล ภาระผูกพันของรถยนต์ที่มีอยู่ในวันที่จำหน่าย   ราคา จำนวนเงินผ่อน เงินดาวน์ และอื่นๆตามประกาศ  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่ได้ โทรศัพท์สายด่วน        โดยประกาศดังกล่าว มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาแล้ว  ซึ่งหลังจากนี้  หากผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามประกาศ  ก็จะมีความผิด ถูกดำเนินคดี  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  ปรับไม่เกิน 200,000 บาท จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำ ทั้งปรับ


แชร์ข่าวพะเยา