สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย

แชร์ข่าวพะเยา

      พัฒนาการชุมชนจังหวัดพะเยา จัดประกวดผ้า สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์งานผ้า ซึ่งเป็นศิลปะอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย

      ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ถูกผลิตขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่มีหลากหลายรูปแบบ ถูกนำมาจัดแสดงและประกวดในงาน สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการประกวดผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา ให้ยังคงอยู่ โดยมีผลิตภัณฑ์ผ้าหลากหลายรูปแบบจำนวนกว่า 30 กลุ่ม เข้าร่วมประกวด

โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการประกวดผ้า สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในรูปแบบผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดพะเยา การจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า ประเภทผ้าและอื่นๆการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้และการพัฒนาผ้าไทย ตลอดจนถึงการเสวนาการพัฒนาผ้าให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป


แชร์ข่าวพะเยา