ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้นหลังฝนตกต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

      หลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ช่วงระยะเวลา  1-2 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำที่ยังคงตกค้างในพื้นที่ต่างๆน่าจะไหลลงสู่พื้นที่กวานพะเยาเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะทำให้กว๊านพะเยาสามารถรอดพ้นวิกฤตได้

นายปาโมกข์  ปิงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานจังหวัดพะเยา เข้าตรวจดูปริมาณน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกว๊านพะเยา หลังจากที่ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มสูงขึ้นกว่า 15 เซนติเมตร และมีปริมาณน้ำเพิ่มกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากฝนที่ตกลงมาในช่วงระยะเวลา 1-2 วันสองวันที่ผ่านมา

โดยนายปาโมกข์ ปิงเมือง ระบุว่า จากฝนที่ตกลงมานั้น สามารถที่จะผ่อนคลายภาวะวิกฤตน้ำของกว๊านพะเยาได้พอสมควร จากการที่กว๊านพะเยามีปริมาณน้ำก่อนฝนตกอยู่เพียง 11 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเพียง 20 เปอร์เซนต์ หลังจากที่ฝนตกมาทำให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยขณะนี้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาอยู่ที่สี่ 13.607 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ จากความจุของกว๊านพะเยาที่ 55.65 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก และพื้นที่รับน้ำต่างๆของจังหวัดพะเยา ที่กรมชลประทานดูแลนั้น ประมาณ 60 แห่ง จะสามารถรองรับน้ำได้อย่างเป็นจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา