น้ำขึ้นชาวบ้านแห่หาปลาคึกคักสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

ฝนที่ตกมาตลอด ในช่วงนี้ ส่งผลให้ระดับปริมาณน้ำในหลายพื้นที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างออกมาหาปลาสร้างรายได้ โดยวันหนึ่งสามารถจำหน่ายได้ถึงวันละ 500-1,000 พันบาท

     ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนแม่ต๋ำป่าลาน เทศบาลเมืองพะเยา ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างนำยกยอออกหาปลากันอย่างคึกคัก หลังจากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงนี้ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มระดับขึ้นและปริมาณปลาก็ออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลทำให้ชาวบ้านต่างนำ ยกยอออกมาจับปลากันอย่างคึกคัก โดยในช่วงนี้จะมี ปลาสร้อย ปลาขาว ปลากุงเรียน ปลาตะเพียน ปลาหมอเทศ ออกมาให้จับเป็นจำนวนมาก และสามารถจำหน่ายได้ถึงวันละกว่า 500-1,000 พันบาท

     โดยชาวบ้าน กล่าวว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ที่ผ่านมา ทำให้น้ำขึ้นและปลาก็จะมาตามน้ำ โดยเฉพาะปลาตะเพียนและปลาสร้อย ปลาขาว จะออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านสามารถจับขายได้ถึงวันละกว่า 500-1,000 พันบาท โดยในขณะนี้ระดับน้ำยังคงมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น และปลาที่ได้รับน้ำใหม่ จึงมีปริมาณปลาออกมาเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านจึงออกมาหาปลากันอย่างคึกคักในช่วงนี้ ซึ่งบางรายสามารถจับปลาได้มากกว่า 10 กิโลกรัมต่อวันทำให้สร้างรายได้กว่า 500-1,000 บาทต่อวัน โดยจะจับกันแบบสดๆในบริเวณลำน้ำ และจำหน่ายให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาและเดินทางมาหาซื้อปลาสดๆไปรับประทาน ซึ่งมีลูกค้าจำนวนมากเดินทางมาซื้อปลากันในช่วงนี้กันอย่างคึกคัก ทำให้ชาวบ้านที่ออกหาปลามีรายได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา