จังหวัดพะเยาสนธิกำลัง กวาดล้างอาชญากรรม

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 6 สิงหาคม 2563 พลตำรวจตรีธรรมศักดิ์  ปิ่นทอง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาจัดขึ้น ที่บริเวณลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

      ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และตำรวจภูธรภาค 5 ในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำการกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2563 รวม 7 วันโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศรวมถึงหมายจับค้างเก่า  โดยให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม  ทั้งนี้ให้ดำเนินการปล่อยแถวโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์

    โดยในวันนี้จังหวัดพะเยา ได้มีการบูรณาการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ประกอบด้วยกำลังพล  จากมณฑลทหารบกที่ 34 กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำลงกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยากอง กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32  สถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา 5 สถานีประกอบด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ดอกคำใต้  แม่ใจ ภูกามยาว  แม่กา ,  สถานีตำรวจทางหลวง ตำรวจสันติบาลจังหวัดพะเยา ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพะเยา และตำรวจท่องเที่ยวรวม กว่า 400 นาย


แชร์ข่าวพะเยา